خانه / اجازه ورود به مسافران

اجازه ورود به مسافران

بازگشایی مرز کشورها به روی مسافران بین المللی

کشورهایی که به مسافران بین المللی اجازه ورود می‌دهند با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تقریبا تمامی کشورها مرزهای خود را به روی مسافران بین المللی بستند و همین امر تاثر بسیار مخربی بر روی صنعت گردشگری گذاشت. اما به تدریج با بهبود اوضاع، کشورها وارد فاز جدیدی شده …

ادامه نوشته »